Luận án quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ ngành điều hành giáo dục

Chương trình đào tạo cử nhân quản lý Giáo dục không chỉ bảo đảm phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý tại một số cơ sở vật chất giáo dục, mà còn đem đến phổ thông tiềm năng khác. Sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng nghiên cứu và trả lời về giáo dục, ko chỉ dưới những đơn vị giáo dục mà còn ở một số đơn vị khác. Hơn nữa, chương trình còn cung ứng cơ hội bồi dưỡng để khiến cho công tác nghiên cứu và giảng dạy về khoa học quản lý giáo dục, một số môn học luận án quản lý giáo dục tại một số cơ sở giáo dục – đào tạo. Điều đáng chú ý là sinh viên còn với khả năng tiếp tục học ở bậc đắt hơn ở những trường đại học trong và ngoài nước. Chương trình huấn luyện cử nhân điều hành Giáo dục là sự lựa chọn xuất sắc để phát triển sự nghiệp dưới lĩnh vực quản lý giáo dục.

5/5 - (1 bình chọn)

Luận án chuyên ngành điều hành giáo dục - một số đề tài quản lý giáo dục

ping post